LO&Sportorganisatie  

Macedonië (2001-2002)


TFF (Amber Fox)
(Task Force Fox )

Politieke aanleiding:
NAVO-vredesmacht
Task Force Fox (TFF) of Operatie Amber Fox was een NAVO-vredesmacht, op uitnodiging van de regering van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (FYROM, Former Yougoslavic Republic Of Macadonia) en had als doel het beschermen van internationale waarnemers die toezicht hielden op de tenuitvoerlegging van het vredesplan in de vroegere Joegoslavische republiek. De missie liep van 27 september 2001 tot 15 december 2002.
Etnisch-Albanese partijen maakten deel uit van vrijwel alle opeenvolgende regeringen. Toch was er tot 2001 weinig werk gemaakt van hun eisen. Zij wilden een vastgelegde politieke en sociaal-economische gelijkheid binnen Macedonië.

Staakt-het-vuren
De Albanezen probeerden met geweld hun eisen kracht bij te zetten. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. De Slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders ondertekenden vervolgens op 13 augustus het akkoord van Ohrid. Dat erkende de grondgebieden en het multi-etnische karakter van Macedonië.

Periode:
27 september 2001  tot  15 december 2002

Uitgezonden militairen:
374

Taakstelling eenheden:
Politieteams
De Macedonische regering moest vervolgens haar gezag in Macedonië herstellen. Zij koos voor de inzet van multi-etnische politieteams. Die zouden geleidelijk ontplooien in de voormalige conflictgebieden. Waarnemers van de Europese Unie (European Union Monitor Mission) en van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OSVE Spillover Mission) zouden de terugkeer monitoren.

Operatie Amber Fox
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de waarnemers lag bij de Macedonische autoriteiten. President Trajkovski verzocht daarom de NAVO om een beperkte troepenmacht (Task Force Fox, TFF) in Macedonië te plaatsen. De TTF diende als aanvullende veiligheidsmaatregel voor de waarnemers. Operatie Amber Fox was hiermee een feit. Met uitzondering van de periode rond de verkiezingen richtte TFF zich – alleen op de voormalige crisisgebieden in het noordwesten van het land, het werkterrein van de internationale waarnemers. TFF mocht niet in heel Macedonië op treden

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De ehd ost met WOR, Fys training.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Koster A.2002-06-21  tot   2002-09-18
Wachtmeester, B 2001-08-31  tot   2001-10-02

Nadere informatie:
- Defensie info-1
- Defensie info-2
- Via Google zoeken: