LO&Sportorganisatie  

Slowakije (2022-heden)

versiedatum: 17-08-2022.


BAMDTF
(Binational Air Missile Defence Task Force)

Politieke aanleiding
Begin 1990 vertoonde het centrale gezag binnen de Sovjet-Unie tekenen van verzwakking. Een aantal Sovjetrepublieken greep dit aan om de onafhankelijkheid uit te roepen. Dit proces leidde tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in december 1991. De ‘Post-Sovjetstaten’ kregen op hun beurt te maken met etnische minderheden die hun onafhankelijkheid uitriepen of aansluiting zochten bij het voormalige moederland Rusland.

Oekraïne
Onder het bewind van president Vladimir Poetin wordt gepoogd die onafhankelijk terug te draaien, of er in ieder geval voor te zorgen dat die landen niet tot de NAVO gaan toetreden. Georgië en Moldavië waren het eerst aan de beurt, in 2022 viel Rusland tenslotte ook Oekraïne in nadat ze eerder de strategisch belangrijke Krim al geannexeerd hadden.
Na een zestal weken onafgebroken oorlog en een optrekkend Rusland dienden de NAVO-grenzen beschermd te worden, waaronder het verzenden van Patriot-raketten naar de grens van Slowakije.

Nederland
Vanaf April t/m oktober 2022 levert Nederland 1 Patriot Fire Unit binnen de Duits geleide Multinational Air Missile Defense Task Force; Patriotdetachement (ca. 150 pax) van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC).

Opdracht
Inzet van één Patriot Fire Unit binnen de DEU geleide Binational Air Missile Defend Task Force (BAMDTF) te Slowakije, voor de duur van maximaal zes maanden, voor primair statischeTactical Ballistic Missile (TBM) verdediging van vitale objecten in de omgeving van SLIAC air base.
Nederland wil hiermee bijdragen aan de versterking en verdediging van het NAVO-bondgenootschap én om de eensgezindheid van de NAVO te tonen.

Periode:
01 april 2022  tot  heden

Uitgezonden militairen:
150 militairen van de Ltgen Bestkazerne (Vredepeel).

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Optrainen en onderhouden fitheid van de eenheid. Daarnaast sport, spel en ontspanning. In shifts van 3 maanden is de functiebenaming; SPORTINSTRUCTEUR / COÖRDINATOR O&O MN AMDTF.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
DIDERICH, L.J.J. 2022-04-14  tot   2022-07-14
FLANTUA, B. 2022-07-11  tot   2022-10-14

Nadere informatie:
- Defensie: Luchtverdediging op de Oostflank
- NOS.nl
- 1Limburg (lokale omroep)
- Artikel Luc Diderich op FFA: