LO&Sportorganisatie  

Litouwen (2016-heden)

versiedatum: 21-01-2021.


eFP
(Enhanced Forward Presence)

Politieke aanleiding
Situatie oostflank en NAVO-activiteiten
Rusland nam de Krim illegaal in en houdt daaraan vast. Het land probeert daarbij Oekraïne instabiel te maken. Verder versterkt Rusland zijn militaire kracht in het meest westelijke deel van het land.
Daarbij oefent het Russische leger regelmatig dicht bij NAVO-landen. Dat gebeurt tegen de afspraak niet altijd aangekondigd.

Ook gebruikt Rusland steeds vaker hybride middelen. Dat betekent dat het land op een niet-militaire manier oorlog voert: bijvoorbeeld met cyberaanvallen en het verspreiden van onjuiste informatie. Dit soort methodes zorgt voor verwarring en bemoeilijkt besluitvorming binnen het bondgenootschap.

De NAVO wil Rusland niet provoceren, is niet uit op confrontatie en wil in gesprek blijven. Maar het bondgenootschap neemt wel maatregelen om zich aan te passen aan de veranderde veiligheidsomgeving. De NAVO-acties zijn verdedigend en in verhouding.

Maatregelen NAVO
Met snel inzetbare eenheden als de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Task Force kan de NAVO snel op dreigingen reageren. Vooral de Oost-Europese NAVO-partners zijn bang voor de dreiging vanuit Rusland. Op de NAVO-top in 2016 werd daarom besloten multinationale battlegroups te stationeren in Polen en de Baltische Staten. De NAVO versterkt ook de Zwarte Zee-regio met schepen en in Roemenië richt ze een multinationale trainingsbrigade op. NAVO-schepen varen daarnaast vaker in de Oostzee.
Deze maatregelen tonen de bondgenootschappelijke solidariteit. De militaire versterking in Oost-Europese partnerlanden is duidelijke taal naar Rusland: als jullie ons verdragsgebied schenden, leidt dat tot directe betrokkenheid van het hele bondgenootschap.

Periode:
01 maart 2016  tot  heden

Uitgezonden militairen:
(Nog) onbekend.

Taakstelling eenheden:
Versterken Europese oostgrens
Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons komen uit 18 NAVO-landen en wisselen elkaar af.

Snelle reactiemach
Nederland draagt bij aan de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Taks Force, ook wel flitsmacht genoemd. Daarnaast kunnen de Oost-Europese bondgenoten rekenen op steun van snel inzetbare eenheden van de EU.

Oefenen
Defensie oefent in Oost-Europa. Met Bison Drawsko in Polen trainde de Landmacht in februari 2017 samen met bondgenoten een grootschalig gevecht op het hoogste niveau. Verder doet Nederland mee met de marine-oefening Baltops in de Baltische Zee en gevechtsoefening Spring Storm in Estland.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Optrainen en onderhouden fitheid van de eenheid. Daarnaast sport, spel en ontspanning.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
KRABSHUIS, M.D. 2017-03-01  tot   2017-07-11
STOOP, A.C. 2017-07-06  tot   2017-10-12
BOUHAMED, S. 2017-09-21  tot   2018-01-11
NIEROP, M. VAN 2017-10-05  tot   2018-01-10
OOSTINDJER, W.G. 2018-01-04  tot   2018-07-07
LOK, R. 2018-07-11  tot   2019-01-16
ROOIJEN, S.J.M. VAN 2019-01-02  tot   2019-05-15
GEER, T.A. VAN DE 2019-05-10  tot   2019-08-03
GEFFEN, H.E.A. VAN 2019-08-21  tot   2020-01-17
BÖCKLING, J. 2020-01-13  tot   2020-07-20
ALBERTS, M. 2020-07-15  tot   2021-01-17
ACKE, J. 2021-01-10  tot   2021-04-30
NIEROP, M. van 2021-04-26  tot   2021-07-28
RIBBERS, J. 2021-08-05  tot   2022-01-24
HEUVEL, R.M.M. VAN DEN 2022-01-19  tot   2022-04-30
BOUHAMED, S. 2022-06-06  tot   2022-08-03
LITH, F. 2022-07-27  tot   2023-02-01
SIEMONSMA, R. 2023-01-28  tot   2023-08-02
GEENEN, D. 2023-07-25  tot   2024-01-31
WOELDERS, P. 2024-01-23  tot   2024-..-..

Nadere informatie:
- Defensie: Wat doe NL
- Defensie: Skills NL
- Defensie: Oostflank NAVO-gebied
- Artikel Martijn Krabshuis op FFA:
- Artikel Sander v Rooijen op FFA:
- Artikel Jorn Acke op FFA: