LO&Sportorganisatie  

BOSNIË (2004-2017)

versiedatum: 15-06-2020

EUFOR
(European Union Force)

Politieke aanleiding:
Althea
Na de oorlog in Bosnië in de jaren ’90 arriveerde een NAVO-geleide vredesmacht. In december 2004 nam de Europese Unie (EU) de vredesbewarende missie over. Deze European Force kreeg de naam EUFOR Althea.

Periode:
01 december 2004  tot  28 februari 2017

Uitgezonden militairen:
2951

Taakstelling eenheden:
Organisatie
De militaire staf van de EU besloot Bosnië op te delen in 3 zones. Hierin opereerden Multinational taskforces (MNTF’s). Deze bestonden uit: een infanteriebataljon, een Liaison and Observation Team-organisatie (LOT) en een Integrated Police Unit (IPU). Nederland nam ook deel aan EUFOR Althea. De Nederlanders werden ingezet in de MNTF Northwest.

De LOT’s
De taak van de LOT’s was om zich zo breed mogelijk te informeren over zaken als werkgelegenheid, gezondheidszorg, criminaliteit en wapenbezit. Daarnaast organiseerden de teams wapeninzamelingsacties. Vervolgens rapporteerden zij hun bevindingen aan het Regional Coordination Centre (RCC). Daarmee waren de LOT’s de ogen en oren van de EUFOR-commandanten.

In 2007 werd het aantal militairen kleiner. Tegelijkertijd werden de RCC’s gereorganiseerd. Het totaal aantal EUFOR-militairen nam af van 7.000 tot zo’n 2.500. Met de reorganisatie kreeg Nederland de leiding over RCC-1. Hierin opereerden ook 3 andere landen.

Veranderingen
In 2010 verschoof het zwaartepunt van de missie van vredesbewaring naar capaciteitsopbouw en training van het Bosnische leger. Nederland besloot met eerst 5 en later 3 militairen bij te dragen aan het trainen van de Bosnische strijdkrachten. Op 28 februari 2017 kwam de Nederlandse bijdrage aan EUFOR ten einde.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Taakstelling LO&Sportinstructeurs:
- Het verzorgen van LO&S lessen aan de diverse eenheden op de base (MZV, looptraining (baseloop), krachttraining,
begeleiden van mars- en speedmarstraining, speltoernooien, grote organisaties zoals de bridge to bridge loop / de
Emerald loop, nieuwjaarsduik, enz. Hier namen ook buitenlandse eenheden aan deel.
- Sport voor de LOT huizen, ook verzorging van de sportmaterialen voor de LOT huizen.
- O&T gesprekken met de eenheden en borgen van O&T in het uitzendingsgebied.
- Verantwoordelijk voor de bergredding binnen ERF.
- Skiles geven op Sisava en Jahorina.

Taakstelling LO&Sportofficieren:
Buiten de reguliere Nederlandse Eenheden werden ook op roulatie basis vele officieren uitgezonden als ongewapende waarnemer voor de VN. Zij stonden dan ook niet onder Nederlands bevel maar onder bevel van de VN; dit waren de zogenaamde UNMO's (United Nations Military Observers).

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Dassen, B.J.M.2006-04-14  tot   2006-10-20
Dekkers, M.C. 2006-10-20  tot   2007-04-18
Dool, J. Van Den 2009-04-24  tot   2009-10-31
Grootjans, B.T.M. 2006-10-20  tot   2007-04-18
Hagen, A.P. 2004-11-01  tot   2005-04-27
Ham, M. 2010-04-09  tot   2010-10-15
Hoek, E. 2005-10-25  tot   2006-04-18
Hofste, A.H.M. 2007-05-24  tot   2007-10-18
Hogenhout, E. 2004-11-01  tot   2005-05-03
Kuiper, J. 2006-10-20  tot   2007-04-18
Merrienboer, D.C.A. van 2006-04-18  tot   2006-10-24
Salvi, R.R.F. 2005-10-11  tot   2006-04-21
Sanna, L.J. 2005-04-15  tot   2005-10-14
Stuut H. 2008-10-24  tot   2009-05-01
Vreede I. De 2004-10-19  tot   2005-04-22

Nadere informatie:
- Veteranen-Instituut:
- Defensie:
- Nederlands Instituut voor Militaire Historie