LO&Sportorganisatie  

Bosnië-Herzegovina (1995-1996)

versiedatum: 26-06-2020. IFOR
(Implementation Force)

Politieke aanleiding:
Robuuste troepenmacht
Eind 1995 kwam er een einde aan de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Om toezicht te houden op de uitvoering van het
vredesverdrag zette de NAVO een robuuste troepenmacht in. Die verving de VN-missie UNPROFOR.

Vredesmacht
Deze Implementation Force was 60.000 man sterk en zwaarbewapend. Daarmee gaf de internationale gemeenschap een signaal af aan de strijdende partijen. IFOR was het antwoord op hun respectloze opstelling tegenover het zwakkere en lichtbewapende UNPROFOR. Het gaf ook blijk van een leerproces: het gezag van een te zwakke vredesmacht was niet vanzelfsprekend.
Na een jaar maakte IFOR plaats voor de kleinere Stabilisation Force. Dat was mogelijk doordat alle partijen het vredesverdrag naleefden. In de loop van tijd liep de sterkte van SFOR nog verder terug, terwijl het karakter van de missie steeds minder militair werd. In 2004 nam de Europese Unie de missie in Bosnië-Herzegovina van de NAVO over.

Nederlands bataljon
De Nederlandse bijdrage aan IFOR/SFOR bestond in hoofdzaak uit een gemechaniseerd bataljon. Het bataljon opereerde als zelfstandige eenheid in de sector van een Britse divisie. Daarnaast stemde de regering in met uitzending van marine-, luchtmacht- en andere landmachteenheden.
Op 2 december 2004 droeg SFOR de taken over aan de European Union Force. Nederland bleef ook in EUFOR actief.

Periode:
20 december 1995  tot  20 december 1996

Uitgezonden militairen:
5074

Taakstelling eenheden:
De Implementation Force (IFOR) was een vredesmacht onder leiding van de NAVO die na afloop van de Bosnische Oorlog toezag op de naleving van het Verdrag van Dayton in Bosnië en Herzegovina.
De Nederlandse bijdrage bestond voornamelijk uit een gemechaniseerd (gemengd infanterie/cavalerie) bataljon en een logistiek bataljon van de Koninklijke Landmacht en ondersteunende eenheden van de landmacht en overige krijgsmachtdelen (o.a. een helikopterdetachement van de Koninklijke Luchtmacht).

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De ehd ost met WOR, Fys training, ondersteuning van O&O

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Janssen, Wgp 1996-01-02  tot   1996-06-24
Mulder T. 1996-03-15  tot   1996-09-17
Bosscha K. 1996-03-26  tot   1996-10-01
Soree, Rjjg 1996-06-10  tot   1996-12-20
Berg J.M.G Van Den 1996-06-30  tot   1996-12-24
Tielemans R.J.G. 1996-09-23  tot   1997-04-02
Wanders R.E.G. 1996-09-23  tot   1997-04-02
Hendrickx, T. 2003-10-27  tot   2004-04-27

Nadere informatie:
- Veteranen-Instituut:
- Wiki IFOR:
- Defensie:
- Youtube IFOR: