LO&Sportorganisatie  

Israël (1982-1995)

versiedatum: 20-05-2020

MFO
(Multinational Force and Observers)

Politieke aanleiding
de Sinaï
Israël veroverde in 1967 de Sinaï op Egypte. In 1979 leek de bezetter bereid tot een voorwaardelijke terugtrekking. Eén vereiste was een VN-vredesmacht, maar een veto van de Sovjet-Unie verhinderde dit. De Verenigde Staten stelden een alternatief voor.


Bilateraal verdrag
Zonder tussenkomst van de VN smeedden Amerikaanse diplomaten een akkoord tussen Israël en Egypte. Deze landen stemden in juli 1981 in met de oprichting van de Multinational Force and Observers. De MFO zag in de Sinaï toe op de naleving van de onderlinge afspraken.


Verdeling van het detachement
De MFO omvatte verschillende eenheden. De Nederlandse marechaussees kwamen terecht bij de Force Military Police Unit (FMPU). In eerste instantie stelde de regering 21 marechaussees beschikbaar, maar dat aantal zou nog toenemen. De 84 ‘verbindelaars’ vormden de Force Signal Unit (FSU). De staffunctionarissen bekleedden functies bij verschillende MFO-staven en –hoofdkwartieren.

Periode:
6 maart 1982  tot  1 mei 1995

Uitgezonden militairen:
2.622

Taakstelling eenheden:
Naleving van het akkoord tussen Israël & Egypte.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Sport & Welfare

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Pelt, van J.04-01-1002  tot   18-07-1992

Nadere informatie:
- Lijstvangevallene:
- Defensie.nl filter
- PDF uit de Militairespectator