LO&Sportorganisatie  

MALI (2013-2019)

versiedatum: 27-05-2020

MINUSMA
(Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)

Politieke aanleiding
Toearegs
Tegen de Toearegrebellie, die in januari 2012 in Noord-Mali uitbrak, stond het Malinese leger vrijwel machteloos. Die frustratie uitte zich twee maanden later in een militaire coup tegen de zittende regering.


Fragiel
Het fragiele land verviel verder in chaos. De Toeareg riepen in Noord-Mali de onafhankelijkheid uit, maar fundamentalistische moslimfacties binnen de rebellenbeweging wisten de macht over te nemen.

Met de gematigde Toeareg op een zijspoor, hervatten de rebellen het offensief richting sub-Saharaans Mali. Begin januari 2013 boekten zij een flinke terreinwinst, waarop de Malinese regering de steun van oud-koloniaal machthebber Frankrijk inriep.

De Franse regering gaf medio januari 2013 groen licht voor operatie Serval, bedoeld om de opstandelingen terug te dringen en de orde te herstellen.

De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel dit land te stabiliseren en er het politieke proces te begeleiden.

Nederlandse militairen voerden in die periode gezamenlijk meer dan 1.200 eendaagse en 120 meerdaagse patrouilles uit. Die waren om informatie te verzamelen voor het hoofdkwartier in Bamako.
Op 1 juli 2013 ging de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission Mali (MINUSMA) formeel van start. Nederland leverde in de voorafgaande maanden al een bijdrage aan deze missie. Ons land stelde onder meer een inlichtingeneenheid voor het missiehoofdkwartier beschikbaar en zette commando’s in als longe-range verkenners in het noorden van het land.

Periode:
01 juli 2013  tot  01 mei 2019

Uitgezonden militairen:
11.000

Taakstelling eenheden:
De militairen van MINUSMA moeten de jihadistische strijders in Noord-Mali in toom houden. De Nederlandse bijdrage aan MINUSMA bestaat uit zo’n 450 militairen, grotendeels Special Forces en inlichtingenspecialisten ten behoeve van inlichtingenvergaring voor MINUSMA. Het is de bedoeling dat het verstrekte Malinese leger op termijn de taken van MINUSMA overneemt.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De eenheden ondersteunen met WOR, Fysieke training, ondersteuning van O&O.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Boot, M. 2014-06-18  tot   2014-10-10
Smid, I.R. 2014-12-11  tot   2015-04-26
Zundert, T.C.J. Van 2014-12-11  tot   2015-04-30
Neef, L. De 2015-01-01  tot   2015-05-01
Hopster, D. 2015-01-15  tot   2015-05-06
Verhoeven, N.W.J.D. 2015-04-24  tot   2015-06-17
Buimer, H.T. 2015-06-01  tot   2015-09-08
Poels, F.M.J. 2015-08-01  tot   2015-12-01
Lamers, R.A.P.J. 2015-08-31  tot   2015-12-01
Bindels, R.L.M. 2015-11-23  tot   2016-04-04
Gommeren, S.M.J. 2016-03-29  tot   2016-08-11
Groot, M. 2016-04-26  tot   2016-09-08
Cuppen, T.G. 2016-08-01  tot   2016-12-08
Deventer, C. Van 2016-09-02  tot   2016-12-02
Eeten, T.C.P. Van 2016-11-29  tot   2017-04-06
Boom, R.C. Van Der 2017-03-28  tot   2017-08-10
Wachtmeester, B 2017-07-27  tot   2017-12-10
Oosterveer, B.J.W. 2017-11-28  tot   2018-04-07
Oost, R. Van 2018-04-03  tot   2018-08-16
Lamain, D. 2018-08-07  tot   2018-12-20
Wintjens, Y. 2019-01-02  tot   2019-04-18
Wurtz, M.J. 2019-04-01  tot   2019-07-19

Nadere informatie:
- Veteranen-Instituut:
- Defensie:
- Conflictenteller:
- FFA Maurice in Mali:
- FFA Bas Wachtmeester missie-record:
- FFA Schoenendozenactie:
- WiKi-pedia: