LO&Sportorganisatie  

IRAK (2024-.....)

versiedatum: 23-08-2023

NMI
(NATO Mission Iraq)

Politieke aanleiding
De regering van Irak heeft de NAVO verzocht voor meer ondersteuning in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. De Nederlandse regering heeft hier toestemming voor gegeven, wat vanaf begin 2024 gaat leiden tot inzet van een deel van de Luchtmobiele Brigade uit Assen. Zij worden in de hoofdstad Bagdad ingezet voor beveiligingstaken (Force Protection).

Gezien de nabije ligging is veiligheid in Irak in het belang van Europa en dus ook van Nederland, zeggen de bewindslieden. De gevolgen zijn ook hier te merken als het land instabieler wordt, redeneren zij. Dat kan zorgen voor nieuwe conflicten, een heropleving van terrorisme en aanzwellende migratiestromen.

De Navo-missie moet Irak helpen om weerstand te bieden aan IS en andere bedreigingen. Tot april 2023 waren er 125 Nederlandse militairen actief in Irak om het vliegveld Erbil te beveiligen.

NMI richt zich op versterking van de Iraakse veiligheidssector door training en advies aan het Iraakse ministerie van Defensie, militaire opleidingsinstituten, de Office of the National Security Advisor en het Prime Minister’s Office.

Periode:
Vanaf 01-01-2024 (in eerste instantie voor de periode van 1 jaar)

Uitgezonden militairen:
145 militairen van een Infanteriecompagnie van de Luchtmobiele Brigade (Assen).

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Sportieve activiteiten ontplooien voor de 145 militairen van 12 Infbat. Tevens het onderhouden van de fysieke en mentale conditie van de gestationeerde militairen.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
BOER, A.T. de 2024-01-22  tot   2024-..-..

Nadere informatie:
- Fit for Action.nl:
- Overheid.nl:
- Landmacht magazine:
- Defensiekrant:
- NAVO: