LO&Sportorganisatie  

Iraq (2003-2005)


NTMI
(NATO Training Mission Iraq)

Politieke aanleiding
Besluit afdwingen
De internationale gemeenschap mocht door een resolutie van 29 november 1990 alle middelen gebruiken om het besluit van de raad af te dwingen. Irak verklaarde keer op keer dat het volledige openheid van zaken gaf over de wapenprogramma’s. De Verenigde Staten namen hiermee geen genoegen.

Oorlog met Irak
Zij rekenden Irak inmiddels tot die landen die massavernietigingswapens bezaten en bereid waren die in de handen van terroristen te spelen. Irak moest desnoods met geweld op de knieën worden gedwongen. Een door de VS en het Verenigd Koninkrijk geleid verbond verklaarde Irak de oorlog en veroverde in maart-april 2003 in nog geen maand het land.

Bestuurlijke chaos
De coalitie stuurde vervolgens het Iraakse leger, de veiligheidsdiensten en een belangrijk deel van het Iraakse bestuur naar huis. Hiermee hoopten zij schoon schip te maken en het land een nieuwe start te geven. Het gevolg was echter een bestuurlijke chaos. De algehele wanorde ging langzaam over in georganiseerd verzet tegen de coalitietroepen en de Irakezen die de coalitie steunden. Ook ontstonden na de val van het bewind nieuwe groepen en partijen die de verscheidenheid van de Iraakse bevolking weergaven.

Periode:
01 augustus 2003  tot  07 maart 2005

Uitgezonden militairen:
7568

Taakstelling eenheden:
Situatie Al-Muthanna (gebied Nederlanders) De veiligheidssituatie in Al-Muthanna was bij aanvang van de missie relatief rustig en stabiel vergeleken met de rest van Irak. Desondanks ervoeren de eenheden de volgende zaken bedreigend voor de stabiliteit in hun verantwoordelijkheidsgebied: het tekort aan openbare voorzieningen, het bloeiende criminele circuit en de aanslagen op de multinationale troepenmacht in andere delen van Irak.

Het was dus zaak de levering van water, elektriciteit, brandstof en de telefoonverbindingen snel te herstellen. Ook was een snelle wederopbouw van de politie- en veiligheidsorganisaties gewenst. Daarom was 20 maanden lang het opleiden en trainen van functionarissen voor politie, leger, grensbewaking en kustwacht een van de hoofdtaken van de Nederlanders.

Naast de wederopbouw en het genoemde opleidingsprogramma was de handhaving van de openbare orde de 3e hoofdtaak van het bataljon. Het bataljon patrouilleerde daarom dag en nacht, te voet en met terreinwagens. De contacten die tijdens deze patrouilles met de plaatselijke bevolking werden gelegd, bleken waardevol voor het verkrijgen van informatie. In een aantal gevallen leidde deze informatie tot de aanhouding van personen. Zij werden verdacht van het beramen of uitvoeren van activiteiten gericht tegen de multinationale troepenmacht.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De sportinstructeurs hadden het beheer over een krachthonk, organiseren van kleine sportactiviteiten en zij hadden daarnaast neventaken op het kamp, ondersteunen daar waar nodig.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Vreenegoor, C 2003-07-10  tot   2003-11-24
Boxtel, R.A.J.R. 2004-02-23  tot   2004-03-25
Vergunst M. 2004-03-17  tot   2004-07-25
Sanna, Jdl 2004-03-17  tot   2004-07-25
Wachtmeester, B 2004-06-28  tot   2004-11-18
Everts, Ls 2004-07-01  tot   2004-10-01
Gits R. 2004-07-02  tot   2004-11-20
Pelger D.P. 2004-07-06  tot   2004-11-16
Prins, Org 2004-07-06  tot   2004-11-20
Ekkel, M. 2004-08-31  tot   2004-11-22
Smit, A.N. 2004-11-05  tot   2005-03-11
Jong N.I. De 2004-11-07  tot   2005-03-12
Mensink, Rpm 2004-11-13  tot   2005-03-14
Mahulette J.A. 2004-11-17  tot   2005-02-25

Nadere informatie:
- Omschrijving1:
- Omschrijving2:
- PDF: Amerikaans Artikel Vertaald