LO&Sportorganisatie  

BURUNDI (2011-2011)

versiedatum: 27-05-2020


SSR
(Security Sector Reform )

Politieke aanleiding
Algemeen
Het ministerie van Defensie ondersteunt sinds begin 2005 op wisselende manieren de vredesprocessen in Burundi en Congo. Door personeel beschikbaar te stellen voor operaties van de Verenigde Naties en de Europese Unie. En door het leveren van wederzijds overeengekomen steun in het kader van security sector reform (SSR).

Specifiek LO&S
De vraag kwam vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, een ander spoor dan wat men normaal bewandeld bij een aanvraag voor inzet van militairen.
Benodigd een vrouwelijke Smi en SGT1, die de kwalificatie I-MZV hebben en vloeiend Frans spreken.
Individuele uitzending.

Periode:
11 oktober 2011  tot  23 november 2011

Uitgezonden militairen:
2

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Opdracht: Verhoog de weerbaarheid bij de vrouwelijke Burundische militairen.

Inhoud specifiek:
De vraag kwam vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken, een ander spoor dan dat men normaal bewandelt bij een aanvraag voor inzet van militairen. Benodigd een vrouwelijke SMI en SGT1, die de kwalificatie I-MZV hebben en vloeiend Frans spreken.
Opdracht: Verhoog de weerbaarheid bij de vrouwelijke Burundische militairen.
Individuele uitzending.

Er is een voorlichting gegeven over SSR Burundi maar de daadwerkelijke beginsituatie van de vrouwelijke militairen was volledig onbekend.

Het werden uiteindelijk opleidingen van een week, die herhaald werden:
Maandag aankomst van een groep vrouwelijk Burundische militairen / uitreiken materiaal (een “westers” gebitsbeschermer past over het algemeen niet op een “Afrikaans gebit”) / uitleg veiligheidsregels / eerste Weerbaarheidstraining.
Dinsdag Weerbaarheidstraining
Woensdag Genderdag / door twee Gender specialisten (Madame Sabine Nsabimanasab & Miss Tracey Dexter) / Groepsgesprekken gevoerd met de dames.
Donderdag ½ dag Weerbaarheidstraining / ½ dag examen afnemen.
Vrijdag ½ dag voorbereiden Weerbaarheid demonstratie voor de genodigde / ½ dag diploma-uitreiking.

Na de eerste week een stuk wijzer geworden m.b.t. de beginsituatie (dachten we toen).
Uiteindelijk hebben we te maken gehad met hoog zwangere vrouwen tot 8,5 mnd zwangerschap. De dames zeggen dan dat ze gewoon mee kunnen doen!
Of een dame die twee weken geleden was bevallen, stond ook gewoon in de les. Zij moest tussendoor “even haar kindje borstvoeding geven”.
Vrouwelijke militairen die hun nanny (kids van 8 – 12 jaar oud) meenemen, zodat er op de kinderen van de militairen gepast kon worden.
Zaken die we hier in Nederland nooit tegen zouden komen. Op de locatie waren ook twee LUMBL collega’s (MAJ en AOOI) voor de ACOTA trainingen, die de voorbereidingen op de missie AMISOM (African Mission Somalia) ondersteunen, zij ontdekten dat op de ACOTA trainingslocatie nog 8 vrouwelijke militairen zaten.
De MAJ en AOOI hebben ons gevraagd of wij ook deze 8 vrouwelijke militairen de weerbaarheidstraining wilden geven.
Wij hebben toen de MZV spullen ingepakt en zijn meegegaan naar de ACOTA trainingslocatie om daar de Weerbaarheidstraining te gaan geven.

Bij aankomst kwam het bericht al heel snel door dat wij een demonstratie moesten gaan geven voor de Burundese CDS / Amerikaanse ambassade personeel / Nederlands ambassade personeel / hoog geplaatste Burundese officieren / ongeveer 1000 Burundese militairen die klaargestoomd werden door de ACOTA instructeurs voor AMISOM.
En aan het einde van de demonstratie moet er een speech gegeven worden, voor al de genodigden.

De bewegingsvaardigheden van de 8 vrouwelijke militairen was heel laag. Wij hebben besloten om alleen maar de demonstratie erin te slijpen bij de dames. Telkens 10 – 12 min demo herhalen – kleine break en weer demo herhalen en dat tot in den treuren.
De speech moest in het Engels gegeven worden, we hebben onze tolken de speech laten vertalen in het Kirundisch zodat echt iedereen zou begrijpen wat we aan het doen waren.

De bedoeling was dat er nog een ‘train de trainer’ opleiding zou komen, dat is helaas nooit gebeurd.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Hoek, R Van Der11-10-2011  tot  23-11-2011
Keulen, K. Van 11-10-2011  tot  23-11-2011

Nadere informatie:
- Veteranen-Instituut:
- Militaire Spectator:
- Defensie: