LO&Sportorganisatie  

SYRIE (2014-heden)

versiedatum: 25-06-2020

UNDOF
(United Nations Disengagement Observer Force )

Politieke aanleiding
Onmin
Israel, de Palestijnse gebieden, Syrie en Libanon leven gerekend vanaf de stichting van de Joodse staat in 1948, al bijna 7 decennia met elkaar in onmin. Soms in gewapende strijd, soms in gewapende vrede. Omdat die laatste zo broos is, monitoren diverse missies de situatie, of liever proberen ze die te verbeteren.

Waarnemersmissie
Deze waarnemers-vredesmissie (blauwhelmen) is op de Golanhoogvlakte ingevoerd aan het eind van de Oktoberoorlog in 1973, de oorlog van Egypte en Syrië met Israël. Deze missie werd in 2012 gestaakt vanwege de Syrische Burgeroorlog. Op 27 juni 2013 besloot de Veiligheidsraad van de VN het mandaat te vernieuwen tot 31 december 2013. Vanaf 14 september 2014 werd de UNDOF weer blijvend ingezet.

Periode:
01 januari 1973  tot  heden

Uitgezonden militairen:
onbekend aantal

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
In beginsel 'Controleren van het staakt-het-vuren tussen Israël en Syrië' maar specifiekere gegevens hierover volgen zo spoedig mogelijk.
Pieter van der Peet is pas in de week van 22 t/m 26 juni 2020 geinformeerd over deelname aan deze missie. De functiebenaming luidt 'Chief Liaison officer'. Daarnaast is Pieter namens Nederland de SNR Senior National Representative.
Pieter stond paraat voor uitzending naar Irak, maar dat is vanwege de instabiele situatie gewijzigd. Pieter zal zich vanaf 29 juni 2020 gaan voorbereiden voor een zo snel mogelijk vertrek en zal aansluitend informatie en foto's toesturen.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Peet, P.C. van der01-07-2020  tot   ??

Nadere informatie:
- Defensiekrant:
- Defensie:
- Peacekeepers:
- WiKi-pedia: