LO&Sportorganisatie  

CYPRUS (1964-heden)

versiedatum: 25-06-2020


UNIFICY
(United Nations Peacekeeping Force in Cyprus)

Politieke aanleiding
VN-bufferzone.
De vredesmacht die in 1964 door de Verenigde Naties werd opgericht in Cyprus nadat er geweld was uitgebroken tussen de Griekse en Turkse inwoners van het eiland. De spanningen tussen beide bevolkingsgroepen bleven bestaan en de missie werd elk half jaar opnieuw door de VN-Veiligheidsraad verlengd. Zeker in 1974, toen Griekenland de nationalistische Grieken ondersteunde die juist kort daarvoor verkiezingen hadden gewonnen en een duidelijke voorkeur voor aansluiting met Griekenland lieten blijken. Turkije kon dat niet toestaan omdat door Britse diplomaten aan Turkije een deel van het eiland was beloofd als territoriaal bezit, wanneer de Turken zouden besluiten zich aan te sluiten bij de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Die belofte werd gemaakt omdat de Britten bang waren dat Turkije zich zou gaan aansluiten bij de asmogendheden. Een Turkse invasie volgde, en het geweld laaide weer enorm op.

Cyprus,... 2 Landen
Uiteindelijk riep Turkije de “Turkse Republiek Noord-Cyprus” uit en sindsdien bestaat Cyprus de facto uit twee landen. Tussenin ligt de VN-bufferzone die anno 2019 nog steeds door UNFICYP bewaakt werd. Daarmee is UNFICYP al meer dan een halve eeuw actief en een van de langstlopende VN-missies ooit.

Periode:
04 maart 1964  tot  heden!

Uitgezonden militairen:
Er is geen precies aantal te vinden. Gemiddeld 1000 militairen per jaar.

Taakstelling eenheden:
- Toezien op het staakt-het-vuren.
- De bufferzone, de Groene Lijn, tussen de linies van de Cypriotische Nationale Garde en het Turkse- en Turks-Cypriotische leger bewaken.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De ehd ost met WOR, Fys training, ondersteuning van O&O

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Joosen, J.F. 1998-12-08  tot   1999-06-01
Miranda, A.F.L.J. de 1999-06-09  tot   1999-12-08
Bernard R. 1999-11-30  tot   2000-06-07
Mensink, R.P.M. 2000-05-30  tot   2000-12-07
Krechting F.L. 2000-12-01  tot   2001-05-30

Nadere informatie:
- WiKi-pedia:
- WiKi-pedia:
- PDF: Demo
- PDF: Demo