LO&Sportorganisatie  

LIBANON (1979-1989)

versiedatum:19-05-2020


UNIFIL
(United Nations Interim Force in Lebanon)

Politieke aanleiding:
Arabische afschrikkingsmacht Een Arabische afschrikkingsmacht moest de bewegingsvrijheid van de Palestine Liberation Organization (PLO) beperken en haar onderwerpen aan de Libanese wetten. Israël dreigde echter te zullen ingrijpen als de Syrische troepen een van oost naar west lopende denkbeeldige lijn ter hoogte van de havenstad Sidon zouden overschrijden. Het machtsvacuüm stelde de PLO in staat vanuit haar bases in Zuid-Libanon aanslagen op Israëlisch grondgebied uit te voeren.

UNIFIL in het leven geroepen
In reactie bezette Israël in de nacht van 14 op 15 maart 1978 het Libanese grondgebied tot aan de rivier de Litani. De Libanese regering tekende daarop protest aan bij de VN-Veiligheidsraad. De raad nam vervolgens een resolutie aan die Israël opriep zich uit Libanon terug te trekken. De United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) moest toezien op de aftocht van de Israëlische troepen uit Libanon. Daarnaast moest het de internationale vrede en veiligheid in het grensgebied herstellen en bijstand geven aan de Libanese regering bij het herwinnen van haar gezag in Zuid-Libanon.

Periode:
25 februari 1979 tot 06 november 1985

Uitgezonden militairen:
9.831

Taakstelling eenheden:
Het bezetten, beveiligen en bewaken van de aan het bataljon toegewezen sector. (15 Km breed en 8 km diep. Lag in het zuiden van het totale door UNIFIL gecontroleerde gebied.)

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De ehd ost met WOR, Fys training, ondersteuning van O&O

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Vaessen A.G.P.1979-03-01  tot   1979-09-01
Baard, L. 1979-03-01  tot   1979-12-01
Timmermans, G.G.H. 1979-08-01  tot   1979-11-28
Diemer, P. 1979-12-01  tot   1980-05-01
Westerduin, H. 1980-03-05  tot   1980-09-03
Gits, R. 1980-03-05  tot   1980-10-01
Jansen, F.W. 1981-01-01  tot   1981-07-01
Wennekes, L. 1981-07-15  tot   1981-12-04
Trigt J.F. van 1982-01-20  tot   1982-05-16
Haggeman, B. 1983-01-19  tot   1983-07-27
Agterbos, A. 1985-04-01  tot   1985-10-01

Nadere informatie:
- Defensie:
- Info d.z.v. KMAR (erg leuk)
- http://www.brigadekmarlibanon.nl/ Veteranen-Instituut:
- de VPRO (Beknopte geschiedenis van Libanon)
- Een Vandaag:
- Andere tijden:
- Welkom bij Unifil:
- WiKi-pedia:
- PDF:“de operationele inzet”
- PDF:“De koekoeksjongen en de broze vrede”: