LO&Sportorganisatie  

Bosnië (1992-1995)

versiedatum: 05-06-2020


UNPROFOR
(United Nations Protection Force)

Politieke aanleiding
6 Deelrepublieken
Joegoslavië was sinds 1945 een federatie van zes deelrepublieken. Van eenheid was geen sprake. Het land was een etnische lappendeken. President Josip Tito was de enige bindende factor.

Burgeroorlog
Na Tito’s dood in 1980 zette de desintegratie in. Het einde van de Koude Oorlog versnelde dit proces. Servië bepleitte een Groot-Servië ten koste van niet-Servische groepen. Begin jaren negentig brak een burgeroorlog uit.

De United Nations Protection Force (UNPROFOR) werd opgericht in een poging die oorlog in te dammen. UNPROFOR had een militaire, een civiele en een politiecomponent. Het zwaartepunt van de militaire component lag aanvankelijk in Kroatië, maar verschoof medio 1992 naar Bosnië-Herzegovina.

Daar woedde de strijd het hevigst en maakten vooral Bosnische Serviërs zich schuldig aan etnische zuiveringen. UNPROFOR kon weinig uitrichten. Wel stelde de VN-Veiligheidsraad safe area’s in voor getroffen bevolkingsgroepen, waaronder Srebrenica.

Nederlandse bijdrage.
Joegoslavië was sinds 1945 een federatie van zes deelrepublieken. Van eenheid was geen sprake. Het land was een etnische lappendeken. President Josip Tito was de enige bindende factor.

Periode:
10 maart 1992  tot  20 december 1992

Uitgezonden militairen:
9.753

Taakstelling eenheden:
In Kroatië toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren van januari 1992 en de demilitarisering van de door de Kroatische Serviërs veroverde gebieden.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
De ehd ost met WOR, Fys training

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Becker, M.R.1993-05-03  tot   1993-10-25
Stijger, J.J. 1993-10-26  tot   1994-05-03
Brocks, F.W.A. 1993-12-01  tot   1994-06-01
Hoek, F.J.M. 1994-01-01  tot   1994-05-31
Vaessen, A.G.P. 1994-04-26  tot   1994-10-26
Bodelier, L.H.A. 1994-04-26  tot   1994-11-01
Kuiten, J.H. 1994-07-05  tot   1994-11-29
Hesterman, R.J. 1994-10-25  tot   1995-05-02
Pasman, G. 1994-11-29  tot   1995-05-30
Bijen, J.J.M. 1995-01-06  tot   1995-07-01
Blokzijl, J.A. 1995-01-10  tot   1995-07-10
Meulen, M.R. van der 1995-01-21  tot   1995-07-01
Batavia, H.G.M. van 1995-04-25  tot   1995-10-25
Berg, H.J. 1995-07-04  tot   1995-11-22
Wennekes, L. 1995-09-26  tot   1996-04-02

Nadere informatie:
- Srebrenica, 25 jaar later (FFA, Jurjen Blokzijl, Marcel van der Meulen en Maurice Bijen):
- Defensie_1: Nederlands aandeel
- Defensie_2: Missie Overzicht
- Lijst van gevallenen
- Veteranenshop:
- PDF: “Achtergronden” Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)