LO&Sportorganisatie  

CAMBODJA (1992-1993)

versiedatum: 20-05-2020


UNTAC
(United Nations Transitional Authority in Cambodia)

Politieke aanleiding
Bestand
Cambodja was in de jaren zeventig zwaar getroffen door het schrikbewind van de Rode Khmer en een daarop volgende burgeroorlog. Na twintig jaar onderdrukking en strijd sloten de partijen in 1991 een wapenstilstand. De broederstrijd, waarin ook het Vietnamese conflict een rol speelde, kostte aan miljoenen Cambodjanen het leven. Het land bood nog slechts een fragiele basis voor de toekomst.

De VN schoten te hulp. De eerste VN-troepen bewaakten het staakt-het-vuren en maakten vitale gebieden mijnenvrij. Een tweede missie, de United Nations Transitional Authority in Cambodia, kende een uitgebreider mandaat. UNTAC startte in maart 1992. Tijdens de eerste fase werden de strijdende partijen ontwapend. Tijdens de tweede werden verkiezingen georganiseerd.

Mariniers
Aan de eerste VN-operatie namen ook Nederlandse militairen deel. Dit waren specialisten van de Marine en de Landmacht die werden uitgezonden om mijnen en andere explosieven te ruimen. Nederland bleef tot 2000 op dit gebied actief.

Voor UNTAC stelde de Nederlandse regering een mariniersbataljon beschikbaar. Hieraan werd een luchtmachtdetachement met transporttoestellen en helikopters toegevoegd. De drie achtereenvolgende bataljons kregen een uitgestrekte sector tegen de Thaise grens toegewezen. De mariniers rondden hun operatie op 5 oktober 1993 af.

Periode:
15 maart 1992  tot  18 november 1993

Uitgezonden militairen:
2.636

Taakstelling LO&Sportmedewerker:
Toezien op de uitvoering van het staakt het vuren en later het ontwapenen van de strijdende partijen.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
Bijen, J.J.M. 22-03-1993  tot   09-10-1993

Nadere informatie:
- Veteranen-Instituut:
- Lijst Gevallenen:
- YouTube:
- WiKi-pedia: