LO&Sportorganisatie  


LO&SPORT MARST OP DE VETERANENDAG 2019

Door: Jan Wellingfoto

Afgelopen zaterdag, 29 juni, heeft een detachement van de VVLO&S voor de tweede keer meegelopen in het jaarlijkse Veteranendefilé. Zoals gebruikelijk werd het Defilé afgenomen door ZM Koning Willem Alexander.Detachementscommandant Léonie van Lamsweerde kon een volledig detachement verwelkomen op de Frederikkazerne, waar ook dit jaar werd voorgeoefend. Dit keer onder leiding van marsleider aooi Brugt Bergsma.
Vooraf werd de eenheid kort toegesproken door Stafadjudant Jan Welling.

Onder snikhete omstandigheden werd de eenheid naar het Malieveld gebracht, waarvandaan rond kwart voor twee aan de route van een kleine drie kilometer werd begonnen.

Hoewel we dit jaar iets minder ‘tv-tijd’ hadden, was het enthousiasme bij de andere eenheden en het publiek er niet minder om. Onze eenheid was weer goed herkenbaar en defileerden, voorafgegaan door de detachementscommandant, trots voor ons Staatshoofd en andere hoogwaardigheidsbekleders langs.
Op de tribune werden ze gegroet door de nieuwe C-LO&Sportorganisatie, lkol Velders.C-LO&Sportorganisatie had, samen met René de Jager, in de ochtenduren het programma in de Ridderzaal en op het Binnenhof bijgewoond. Na terugkomst op het Malieveld was er gepast trots van de gezichten van de leden van het detachement af te lezen.

Later op de dag liet overste Velders weten dat hij zich bijzonder trots voelde toen ‘zijn’ eenheid langs defileerde.Publicatiedatum: 03 juli 2019