LO&Sportorganisatie  


Wat gebeurt er met het INVICTUS WK in 2021?

Door: André WijnbergerInvictus 2020

"Invictus" vertaalt is "onoverwonnen". Ook al gewond "in en door de dienst".... Het hoeft niet het einde te zijn van je strijdlust.


Net zoals vele andere evenementen, konden ook de Invictus Games 2020 in Den Haag geen doorgang vinden door het Corona virus. De organisatie van de Invictus Games, zowel nationaal als ook internationaal (het overkoepelend orgaan heet de Foundation) steken in op het evenement in mei 2021 of september 2021. Heel veel is afhankelijk van de ‘ drukte’ op de kalender van volgend jaar, daar waar het gaat om grote evenementen.

Daarnaast speelt het al dan niet vinden van een vaccin tegen het COVID19 virus ook een rol.

In ieder geval is er al wel duidelijk dat de daarna komende Games niet in 2022 in Düsseldorf gaan plaatsvinden, maar een jaar later worden gepland. Op die manier conflicteert het dan ook niet met andere internationale Paralympische evenementen.
Heel fijn om te hebben kunnen horen uit de mond van onze Minister van Defensie, mw Ank Bijleveld op Veteranendag, dat het Ministerie de Games ook volgend jaar graag wil ondersteunen op verschillende manieren!

Het organisatiecomité heeft ondertussen al veel werk verzet voor de komende Games, zoals planning, middelen en faciliteiten. De Invictus Games vinden plaats op de Sportcampus Zuiderpark. De exacte data zijn nog niet bekend.

Erkenning en waardering
De Invictus-sporters zijn helden die voor de vrede en veiligheid een hoge prijs betaalden. Zij zetten hun heldhaftigheid voort met hun kracht en doorzettingsvermogen. Met deze ondersteuning toont Defensie erkenning en waardering voor hen, hun thuisfront én voor de huidige en toekomstige militairen.
Bijleveld vindt het belangrijk dat Defensie opnieuw de Invictus Games ondersteunt: “Met de ondersteuning van Defensie krijgen de Invictus Games 2021 een extra impuls. Dit is goed nieuws voor de sporters. Ze hebben iets heel moois om naar uit te kijken. En iets waar ze samen met hun thuisfront naar toe kunnen leven.”

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer sluit zich aan bij de woorden van de minister. “Defensie is trots op onze sporters. Zij tillen doorzetten naar een hoger niveau. Opstaan en weer doorgaan, daar zijn zij meester in. Die inspiratie komt goed van pas, zeker nu ze zich weer kunnen opladen voor volgend jaar.”      |      Publicatiedatum: 28 juni 2020, aangepast op 30 juni 2020