LO&Sportorganisatie  


Eindejaarsbijeenkomst Veteranenplatform

Door: Stafadjudant Jan WellingEindejaarsbijeenkomst

"Foto van Veteranen in actie voor het goede doel"


Beste Veteranen van de VVLO&S.

De VVLO&S is volwaardig lid van het Veteranenplatform (VP), belangenbehartiger van de Veteranen.
Op regelmatige basis bezoeken we de vergaderingen van het VP, meestal in de persoon van de secretaris van de VVLO&S (de SA van de LO&Sportorganisatie). We praten dan mee over de koers, richting en besluiten van het VP.

Jaarlijks wordt het ‘VP-jaar’ afgesloten met een Eindejaar bijeenkomst, gehouden op het kantoor van het VP te Doorn. Ook daar wordt onze vereniging vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van de VVLO&S.
Gezien het aantal aangesloten verenigingen bij het VP, kan de afvaardiging van een vereniging dan maar uit één persoon bestaan.

Zoals met vele bijeenkomsten in 2020, kan ook de Eindejaar bijeenkomst van het VP in 2020 niet fysiek plaatsvinden. Dit wordt een online bijeenkomst, op vrijdag 18 december 2020, 13.00 – 14.00

Dit geeft echter ook weer kansen: Veteranen die dit op prijsstellen kunnen deze bijeenkomst ook online bijwonen!

Het programma is hier bijgevoegd.

Opgeven zal wel nodig zijn, om te zorgen dat de techniek het aantal deelnemers kan faciliteren.

De online meeting start op 18 december 2020 om 13:00 uur en zal ongeveer een duur duren. Het programma is op dit Youtubekanaal te volgen.

Voor vragen kunt, zoals altijd, terecht bij de secretaris van de VVLO&S: aooi Jan Welling (losport.veteranen@mindef.nl ).


Publicatiedatum: 27 november 2020