LO&Sportorganisatie  


Deelname aan demonstraties

Door: Stafadjudant Johan VeenstraDemonstratie

"Demonstratie door militairen in Den Haag"


Demonstratierecht

Het staat eenieder als Nederlands staatsburger vrij om te demonstreren. Daar waar een demonstratie direct de situatie van veteranen raakt is het VP van mening dat het prima is als dit op een wijze gebeurt (houding, gedrag, kleding, uitmonstering) die door de burgerbevolking herkenbaar is als “door veteranen” en daaraan de conclusie verbindt dat dit dus ook namens (een deel van) de veteranengemeenschap gebeurt. Waar het echter een demonstratie betreft die niet direct is gerelateerd aan veteranen en veteranenzaken, is het VP van mening dat deelname van veteranen door de burgerbevolking op geen enkele wijze mag worden geïnterpreteerd als “namens veteranen” en dus dat de veteranengemeenschap hierin een standpunt zou hebben ingenomen. Omdat voor buitenstaanders het onderscheid moeilijk is te maken, is het VP in dergelijke gevallen dan ook tegen aan veteranen en/of militairen gerelateerde houding, gedrag, kleding en/of uitmonstering.

Motie

Inmiddels heeft de Tweede Kamer hier ook een motie over aangenomen. Klik hier om de motie te downloaden of klik hier om de motie van de Tweede Kamer op de website van het VeteranenPlatform te lezen.


Publicatiedatum: 29 november 2021